Da Nang Flower Street  - Tet Nham Thin 2012
Floral Street
Da Nang Flower Street - Tet Nham Thin 2012

Địa điểm/ Location
Đường Bạch Đằng, TP. Đà Nẵng, Việt Nam
Bach Dang Street, Da Nang, Vietnam
Quy mô/ Area
5ha
Khách hàng/ Client
VietArt OOH
Thời gian thực hiện/ Terms of design, planning and construction
2012.Thiết kế / 2013. Thi công
2012. Design / 2013. Build
Phạm vi công việc/ Scope of services
Thiết kế ý tưởng /Conceptual Design
Thiết kế kỹ thuật/ Design Development
Thể loại/ Project Type
Cảnh quan sự kiện
Pop-up & Exhibition