Hung Vuong Flower Street - Tet Nham Thin 2012
Floral Street
Hung Vuong Flower Street - Tet Nham Thin 2012

Địa điểm/ Location
Đường Hùng Vương, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Quy mô/ Area
10.000m2
Khách hàng/ Client
Ủy ban nhân dân TP. Mỹ Tho
Thời gian thực hiện/ Terms of design, planning and construction
2011.Thiết kế / 2012. Thi công
2011. Design / 2012. Build
Phạm vi công việc/ Scope of services
Thiết kế ý tưởng /Conceptual Design
Thiết kế kỹ thuật/ Design Development
Thể loại/ Project Type
Cảnh quan sự kiện
Pop-up & Exhibition