Giải thưởng

2015

Bằng khen của UBND TP. Hồ Chí Minh về việc đã có nhiều thành tích trong công tác tổ chức, tham gia phục vụ các hoạt động Lễ hội Tết Giáp Ngọ 2014. Quyết định khen thưởng số 851/QĐ-UBND ngày 26/02/2015.

2014

Bằng khen của UBND TP. Hồ Chí Minh về việc đã có nhiều thành tích trong công tác tổ chức, tham gia phục vụ các hoạt động Lễ hội Tết Giáp Ngọ 2014. Quyết định khen thưởng số 561/QĐ-UBND ngày 08/02/2014.

Bằng khen của Thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam về việc đã có nhiều thành tích trong công tác tham gia, phối hợp tổ chức thực hiện Đường hoa Nguyễn Huệ phục vụ Tết nguyên đán từ năm 2004 đến năm 2014, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Quyết định khen thưởng số 845/QĐ-TTg ngày 06/06/2014.

Shortlist for 2014 The World Architecture Festival Awards for Amazing Vertical Garden. WAF 2014.

Certificate of First Oisition “ A-Mazing Vertica Garden by TA Landscape Architecture. Re-Thinking the Future – Suitainability Award 2014.

2013

Bằng khen của UBND TP. Hồ Chí Minh về việc đã có nhiều thành tích trong công tác tổ chức, tham gia phục vụ các hoạt động Lễ hội Tết Quý Tỵ 2013. Quyết định khen thưởng số 865/QĐ-UBND ngày 20/02/2013.

2012

Bằng khen của UBND TP. Hồ Chí Minh về việc đã có nhiều thành tích trong công tác tổ chức, tham gia phục vụ các hoạt động Lễ hội Tết Nhâm Thìn 2012. Quyết định khen thưởng số 493/QĐ-UBND ngày 01/02/2012.

2010

Bằng khen của UBND TP. Hồ Chí Minh về việc đã có nhiều thành tích trong công tác tổ chức, tham gia phục vụ các hoạt động Lễ hội Tết Canh Dần 2010. Quyết định khen thưởng số 798/QĐ-UBND ngày 22/02/2010.

2009

Bằng khen của UBND TP. Hồ Chí Minh về việc đã có nhiều thành tích trong công tác tổ chức, tham gia phục vụ các hoạt động Lễ hội Tết Kỷ Sửu 2009. Quyết định khen thưởng số 389/QĐ-UBND ngày 02/02/2009.

Giải Nhì (không có giải nhất) giải thưởng Kiến trúc quốc gia cho tác phẩm Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Mậu Tý 2008. Quyết định khen thưởng số 05/HĐGTKT ngày 03/02/2009.

Bằng khen của Hội đồng giải thưởng Kiến trúc về danh hiệu Kiến trúc sư trẻ đạt Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia năm 2008. Quyết định khen thưởng số 05/HĐGTKT ngày 03/02/2009.

2008

Bằng khen của UBND TP. Hồ Chí Minh về việc đã có nhiều thành tích trong công tác tổ chức, tham gia phục vụ các hoạt động Lễ hội Tết Mậu Tý 2008. Quyết định khen thưởng số 666/QĐ-UBND ngày 14/02/2008.

2007

Bằng khen của UBND TP. Hồ Chí Minh về việc đã có nhiều thành tích trong công tác tổ chức, tham gia phục vụ các hoạt động Lễ hội Tết Đinh Hợi 2007.Quyết định khen thưởng số 687/QĐ-UBND ngày 22/02/2007.